Vest-Telemarkkonferansen temabilde Påmelding

Vest-Telemark
konferansen 6. februar

Vest-Telemarkkonferansen er no 15 år og er ein viktig møteplass for alle som er glade i Vest-Telemark. Her får du møte politikarar, privat næringsliv, offentleg sektor og organisasjonar som saman drøftar tema som er viktig for regionen.

Kvar står Vest-Telemark i ei digital framtid er tittelen på årets konferanse. Den raude tråden er digitalisering i offentleg og privat sektor.

Kom å høyr våre spennande foredragshaldarar dele sine synspunkt og erfaringar, om korleis vi best skapar nye og betre produkt og tenester i Vest-Telemark. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vert med oss. Det same gjer Ingeborg Tveit Paulsrud – InFuture, Telemarklam frå Fyresdal, Hegna Landhandel frå Seljord, Svein Dag Midtsund og Gunnar Osen med "Eit skråblikk på Vest-Telemarkingen" og mange fleir.

Det har meldt seg på 170 på årets konferanse. Vi i Vest-Telemarkrådet gleder oss stort! Vi er sikre på at det blir ein interessant dag der ein samstundes kan nytte høve til å bygge nettverk og komme i dialog med nye samarbeidspartnarar.

Vil du vere synleg på Vest-Telemarkkonferansen. I år tilbyr vi verksemder og organisasjonar å ha eigen stand i messeområdet i samband med konferansen. Pris 1500 + mva.