Vest-Telemarkkonferansen temabilde Påmelding

Framtidas arbeidsplassar i Vest-Telemark

Vest-Telemarkkonferansen er ein viktig møteplass for alle som er interesserte i regionsutvikling. Her får du møte politikarar, privat næringsliv, offentleg tilsette og organisasjonar som saman drøftar tema som er viktig for regionen.

Vest-Telemarkkonferansen 2018 arrangerast den 31. januar 2018 på Quality Straand Hotel, Vrådal.
Pris: 850,- inkludert lunsj og middag, 550,- uten middag.

Her finn du årets program Program for tidlegare år finn du her

Program 2018

31. januar 2018

Registrering - Lunsj
Opning m/musikkinnslag
«Regionreforma - moglegheiter for Vest-Telemark» v/fylkesordførar i Vestfold Rune Hogsnes og fylkesvaraordførar Hans Edvard Askjer
«Verdien av arbeid - næringslivets rolle for utvikling av Vest-Telemark» v/Arvid Moss, president og styreleder i NHO
«Vekst i Vest-Telemark - kva gjer politikarane?» v/Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant AP
Sofasamtale med innleiarane v/Olav Veum
PAUSE
«Byregion i Vest-Telemark, kunnskapsbasert næringsutvikling» v/prosjektansvarleg Gunhild Austjord og Geir Lyngaas, rådgjevar i Distriktssenteret
”Frå null til hundre” v/RTS AS
«Verdien av arbeid i reiselivet» v/ Direktør NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold
PAUSE
«Folka - vår viktigaste ressurs» v/Une Marit Tangen, Kviteseid omsorgssenter
«Entreprenørskap - framtidas kompetanse» v/forsker i Østlandsforsking og NTNU, Vegard Johansen og rektor VT vgs. John Erik Robertsen
«Ny i Vest-Telemark» v/Thomas Berstad
Kulturinnslag v/Rune Sanden
Slutt
Middag